Home
Wat?
Wie?
Ervaringen
Hoe?
Blog
Gegevens





DISCLAIMER



De informatie op de website van Con Anima wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Con Anima geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is.

Con Anima streeft ernaar dat de website continu toegankelijk is. De website van Con Anima kan echter tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Con Anima aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, die op welke wijze of grondslag dan ook samenhangen met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik) van de informatie die op de website van Con Anima toegankelijk is.

Con Anima kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten opzichte van de inhoud van de websites waarnaar op deze website door middel van links wordt doorverwezen.

Indien u gebruik maakt van enig deel van de website van Con Anima, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.





Terug naar de vorige pagina