Home
Wat?
Wie?
Ervaringen
Hoe?
Blog
Gegevens

KLACHTENPROCEDURE

Klachten over de dienstverleningen en de leveringen van Con Anima kunnen schriftelijk worden ingediend bij Con Anima. Je kunt ons hier mailen.

De ontvangst van iedere klacht wordt bevestigd. Elke klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen en binnen 4 weken afgehandeld. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel gegeven kan worden. De klant ontvangt ten slotte een schriftelijke en, indien adequaat, ook een mondelinge reactie.

Bij klachten die niet in onderling overleg tot tevredenheid van de klant kunnen worden afgehandeld, kan men zich aan een onafhankelijke derde richten, te weten de heer J. van Hulst, jan@janenmieke.nl. Zijn uitspraak is bindend voor Con Anima.

Iedere klacht wordt twee jaar geregistreerd. Alle klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden bijgelegd, worden beslecht door de rechter.Terug naar de vorige pagina