Home
Wat?
Hoe?
Ervaringen
Wie?
Blog
Data

Hoe kun je verstilde mindfulness en krachtig alledaags handelen combineren?

Hoe werkt Heart Intelligence?


1 BEWUST WORDEN

Heart Intelligence leert je een veelvoud aan subtiele signalen herkennen en onderscheiden (‘tracking’). Dat helpt je door emoties niet overspoeld te raken en door gedachten niet gevangen te worden. Je gaat na:

- Welke gewaarwordingen heb ik in mijn lichaam?
- Welke mengeling van emoties voel ik?
- Wat bespeur ik in mijn energie?
- Wat reikt mijn intuītie mij aan?
- Welke denkbeelden beperken ongemerkt mijn leven?

Zodra je deze signalen aandacht geeft, wordt je niet alleen duidelijk wat je voelt, maar ook hoe je daarmee om wilt gaan en waarnaar je verlangt.

Vervolgens onderzoek je enerzijds wat je tegenhoudt om te zijn zoals je wilt en anderzijds wat je nodig hebt om in de gewenste richting te bewegen.

2 BELICHAMEN

De inzichten die je op deze manier verkrijgt, zijn niet analytisch van aard: je krijgt immers ook informatie vanuit je lichaam, je emoties, je energie en je intuītie. Het gaat om een gevoeld weten.

We creëren dan ter plekke mogelijkheden voor jou om uit te proberen hoe het is daadwerkelijk zo te zijn als je wilt. Vooral groepen bieden daarvoor uitstekende kansen: je ervaart in je lijf hoe dat voelt en je merkt hoe anderen op je reageren als je zo bent; je kunt bijstellen op grond van wat je opmerkt. Op die manier veranker je het in jezelf.

3 HANDELEN

Deze ervaring neem je mee; ze is in je lichaam opgeslagen. Ze begeleidt en inspireert je in je dagelijks handelen. Dan herhaal je de cyclus: je voelt weer hoe het is, wat je wilt, probeert iets, voelt en stelt bij. Stap voor stap ontdek je zo nieuwe aspecten van jezelf en kom je tot nieuwe manieren van zijn.